דיופטר Diopter

Web

דיופטר הוא הפרמטר בעזרתו אנו מציינים את עוצמתה של עדשה אופטית.

הפרמטר מסומן באות D ומשמעותו המרחק מהעין בו מצוי מוקד העדשה. החישוב מבוצע על-ידי מציאת ההופכי של מטר אחד, כלומר, מטר אחד לחלק לשיעור הדיופטר = מרחק המוקד האופטי של העדשה.

דוגמאות:

דיופטר (Diopter) בשיעור 2 משמעותו 1 מטר לחלק ל-2 = 1/2 מטר – כלומר, לאחר חצי מטר יתקבל המוקד האופטי של העדשה.

דיופטר (Diopter) בשיעור 5 משמעותו 1 מטר לחלק ל-5 = 1/5 מטר – כלומר, לאחר 0.2 מטר יתקבל המוקד האופטי של העדשה.

אצל אנשים הסובלים מקוצר ראיה (כלומר – רואים היטב לקרוב אך לא לרחוק), הדיופטר מצויין בסימן (-) ומשמעותו שמאותו מרחק מתחיל הנבדק לסבול מקוצר הראיה.

בדוגמא הראשונה – דיופטר 2 – המשמעות היא שהחל ממרחק של חצי מטר יחוש הנבדק בקושי להתמקד.

בדוגמא השניה – דיופטר 5 – המשמעות היא שכבר ממרחק של 0.2 מטר יתחיל הנבדק לאבד את יכולתו להתמקד ויזדקק לסיוע באמצעות עדשה אופטית.