דיופטר Diopter

13/01/2017 0

דיופטר הוא הפרמטר בעזרתו אנו מציינים את עוצמתה של עדשה אופטית. הפרמטר מסומן באות D ומשמעותו המרחק מהעין בו מצוי מוקד העדשה. החישוב מבוצע על-ידי מציאת קראו עוד