חדות ראיה

05/08/2017 0

חדות ראיה מוגדרת כיכולת של הנבדק להבחין בפרטים במרכז שדה הראיה שלו. מדידת חדות ראיה חדות ראיה נמדדת לרוב על ידי בדיקת ראיה המוכרת כ"בדיקת קראו עוד