ספייר SPHERE

14/01/2017 0

הפרמטר המרכזי הנמדד בבדיקת הראיה האופטומטרית. משמעות הספייר Sphere היא מידת שיעור ליקוי הראיה של הנבדק, והנתון מצויין בדיופטר (D). באופן זהה יצויין על גבי קראו עוד