מרחק אישונים PD

מרחק אישונים PD הינו המרחק בין מרכזי האישונים בכל עין. נתון זה נמדד בעת ביצוע בדיקת ראיה אופטומטרית ומשומש על ידי אופטיקאי בעת יצירת המשקפיים.
המדידה נעשית בדרך כלל על ידי שימוש בסרגל בעל דיוק גבוה הנקרא "מקל PD", או על ידי שימוש במד אישנים דיגיטלי.
קיימות גם אפליקציות למדידת מרחק אישונים המותאמות למכשיר האישי, אך הן לא אמינות ואינן מהוות תחליף לבדיקת אופטומטריסט.
מכיוון שלא סביר שפעוטות ישבו בשקט בזמן הבדיקה, נהוג לבדוק אצם מרחק שונה בין שני חלקים בעין.

מרכוז העדשה אל מול האישונים חשוב במיוחד בעדשות בעלות מספר גבוה עקב מיקום מרחק מוקד העדשות.

מדידת מרחק אישונים PD
מדידת מרחק אישונים PD

מרחק אישונים PD ממוצע באדם

מרחק אישונים באדם בוגר ממצע הינו כ54-68 מ"מ, ומדידות בדרך כלל נופלות בתחום ה48-73 מ"מ.
עבור ילדים הנתון לרוב מתרכז באיזור ה41-55 מ"מ.
הממוצע האירופאי נמוך בכ1 מ"מ מהאמריקאי.

לקריאה נוספת

ויקיפדיה האנגלית