ספייר SPHERE

הפרמטר המרכזי הנמדד בבדיקת הראיה האופטומטרית.

משמעות הספייר Sphere היא מידת שיעור ליקוי הראיה של הנבדק, והנתון מצויין בדיופטר (D). באופן זהה יצויין על גבי עדשת הראיה שיעור עוצמתה בעזרת נתון הספייר Sphere ולצידו סימן מינוס (-) או פלוס (+).

בטבלת מרשם המשקפיים יופיע שיעור הספייר Sphere בדרך כלל הראשון, ויצויין באותיות SPH.

לספייר שלילי יתווסף הסימן (-) ומשמעותו קוצר ראיה של הנבדק (כלומר, אינו רואה טוב לרחוק ויזדקק לעדשות מתקנות במספר מינוס), ואילו ליד ספייר חיובי יתווסף סימן פלוס (+) שמציין בעיה של הנבדק בטווחים הקרובים של קריאה. נבדק כזה לרוב יזדקק למשקפיים עם עדשות בפלוס שיתקנו את לקוי הראיה שלו לקרוב.

 

חומר נוסף:

wikipedia – prescription

all about vision – eyeglass-prescription